Gamborg Meducation

Anatomi och komplikations kurs

Anatomi och komplikations kurs gällande HA fillers och botulinumtoxin.
Kursen ger dig djupare kunskap i ansiktets anatomi, och lär dig att tidigt kunna tyda symptomen på eventuella komplikationer,så att handhavandet av dessa kan ske med bästa utfall.
Föreläsare: Carina Gamborg

Kl 12.30 – 17.00

Efter fikapaus kl 15.00, föreläser Dr Tore Nilsen, specialist i dermatologi, om vanliga hudförändringar och hudsjukdomar i ansiktet som vi ibland kan se på våra patienter då de kommer till oss för estetiska injektionsbehandlingar och vikten av att skicka dessa patienter vidare till en hudläkare. Tore Nilsen går även igenom vad som kan göras för att förbättra ansiktshuden med laser och läkemedel för att få ett bättre och komplett resultat för våra estetiska injektionspatienter.

Anmälan: info@gamborgmeducation.se

Kostnad: 7000:- + moms

Betalning måste vara inbetald 9:e maj för att garantera en plats!