Gamborg Meducation

HA-filler fortsättningskurs för läppar/Kiss & Smile med Restylanes produkter

Kursen kräver att du har gått en grundutbildning, har god baskunskap och att du kan utföra behandlingar gällande exempelvis nasolabiala veck och läppar på grundnivå.

Vi tar dig nu till nästa nivå gällande det periorala området. Kursen innefattar läppbehandlingar med olika tekniker, med fokus på att behandlingarna skräddarsys för varje individ.
Vi går igenom hur viktigt det är att göra korrekta bedömningar för ansiktets nedre del, och bedömer vilken support som kan behövas för exempelvis mungipor, marionettlinjer och/eller haka. Allt för att få en perfekt individuell balans/harmoni. Behandlingar sker både med microcannula + vass nål under dagen.

Kursen ger dig ökad förståelse gällande anatomin i det periorala området, kalkylera kliniska bedömningar, olika tekniker, komplikationshantering, tips och handledning. Varje deltagare tar med och ansvarar för sin egen demo-patient.

Kursen innefattar teori, live demo + hands on för alla deltagare (1–2 st Restylane produkter ingår per deltagare att öva med).

Skönhetsfabriken/Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg
Kl 10.00-17.30

Kostnad: 12 000: – + moms. Lunch och fika ingår.
Inbetalning senast 22 maj för att garantera en plats!