Gamborg Meducation

Shima Abdi Namin

En fantastisk bok alla injektionsbehandlare bör läsa.
Den är lättförståelig och ger konkreta tips på hur man ska gå tillväga.
Min bibel på jobbet!