Gamborg Meducation

Tore Nilsen

Läroboken ”HA fillers & Botulinumtoxin A” är ett måste för nybörjaren
som vill lära sig grunderna om estetiska injektionsbehandlingar,
såväl som den givna uppslagsboken för den erfarna utövaren
som snabbt behöver ta fram fakta.